sprinkler of automatic watering

Sustavom navodnjavanja do zadovoljavajućih prinosa

on Prosinac 6 | in Novosti | by | with Isključi komentare

Datum: 03.11.2012.

Preuzeto: http://www.agroklub.com/povrtlarstvo/sustavom-navodnjavanja-do-zadovoljavajucih-prinosa/8043/ (agroklub.hr)

Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci

Prva godina korištenja sustava navodnjavanja u Poljoprivredno šumarskoj školi u Vinkovcima pokazala se kao izuzetno uspješna. Ta srednjoškolska ustanova, koja djeluje od 1946. godine, u svom programu ima postavl- janje pokusne proizvodnje ratarskih i povrtlarskih kultura, voćnjaka, voćarskog rasadnika, vinograda, cvjećar- skog rasadnika, sijališta, rasadnika hortikulture i šumarstva, arboretuma i travnatih površina.

Projekt izgradnje sustava navodnjavanja obuhvatio je izgradnju vodozahvata na rijeci Bosut, crpne stanice kapaciteta 50 l/s, tlačne distribucijske mreže ukupne duljine 1.946 metara, cijevne drenaže ukupne duljine 15.000 metara i nabavu opreme za navodnjavanje (typhon, kap na kap, kišno krilo…), dok se ukupna vrijednost izgradnje sustava procjenjuje na nešto više od 4.9 milijuna kuna. Sustavom navodnjavanja vinkovačke Poljop- rivredno šumarske škole tako je obuhvaćeno ukupno 52 hekatara poljoprivredno šumarskih površina, omeđenih s jedne strane rijekom Bosut iz koje se i crpi voda potrebna za navodnjavanje, te s druge strane, južnom vinkovačkom obilaznicom i županijskom cestom Vinkovci-Županja.

Dosadašnja agrarna aktivnost zasnivala se na uzgoju osnovnih poljoprivrednih kultura (kukuruz, pšenica, zob) u sustavu suhog ratarenja. Izvedbom sustava za navodnjavanje, pored ovih osnovnih poljoprivrednih kultura otvo- rila bi se mogućnost uzgoja zahtjevnijih, ali mnogostruko isplativijih poljoprivrednih kultura, kao što su povrće, voće i slične, ističu u toj obrazovnoj ustanovi. Prve godine korištenja sustava, odlični rezultati ostvareni su u uzgoju kupusa čija je berba završila prošlih dana, a kojim je bilo zasađeno 3,5 hektara poljoprivrednih površina pod sustavom navodnjavanjem.

Zahvaljujući marljivom radu učenika uz profesorske instrukcije i navodnjavanju više od 120.000 vlastito uzgo- jenih sadnica, ostvareni su više nego zadovoljavajući rezultati. Međutim, zbog iznimno sušnog vremena tijekom ljeta i jeseni dio sadnica nije preživio.

“Imali smo i velike štete od napada kukaca štetočina, kao što je buhač, a koji idu uz sušnu godinu. Zalijevali smo12 tjedana intezivno jer padalina nije bilo tako da je u prosjeku od 250 milimetara oborina kupus dobio zalijevanjem tifonom u zoni korjenovog sustava dubine do 30 centimetara”, navodi prof. Ružica Zucić.

Prema riječima ravnatelja škole Marinka Džakule, sustav navodnjavanja u prvom je redu namjenjen kao pot- pora odgojno obrazovnom procesu i realizaciji nastavnog plana i programa s ciljem što bolje obučenosti učenika i stjecanja novih znanja. Prema njegovim riječima. uspoređujući prinose sparcela koje se navodnjavaju s prisno- sima ostvarenima s pracela koje nisu u sutavu navodnjavanja škola dolazi do saznanja koliko u stvari ima koristi od cijelog projekta.

Također ističe kako su nakon sadnje, održavanja i branja kupusa, učenici prošli i kroz proces u sortiranju, sk- ladištenju te plasmanu kupusa na tržište tako da će mnogi Vinkovčani ove zime sa trpeze jesti upravo ukiseljeni kupus marljivih učenika Poljoprivredno šumarske škole.

Autor: Alen Kuns Navodnjavanje

Pin It

« »