SN Puškaš

on Ožu 1
in

× Pregled svih projekata
× Naslovna stranica

Opis:

Sustav navodnjavanja Puškaš pokriva površinu od 784 ha i nalazi se na sjeveroistoku Baranje. Planirani zahvat vode je iz Topoljskog Dunavca, putem CS Puškaš voda se prebacuje u kanal Puškaš i okolne kanale te se sustavom ustava preusmjerava i zadržava u kanalskoj mreži. Osiguranje potrebne količine vode u vegetacijskom razdoblju biti će iz Topoljskog Dunavca, povezanog s Dunavom, koji se nalazi oko 6 km sjeveroistočnije od predmetnog područja.

Status projekta:

Izrađeno Idejno rješenje i stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole. Ugovorena je izrada idejnog , glavnog i izvedbenog projekta te tender dokumentacije za odabir izvođača radova.

« »