SN Karašica

on Ožu 1
in

× Pregled svih projekata
× Naslovna stranica

Podsustavi Miholjac-Viljevo, Kapelna, Kitišanci i Miholjački Poreč

Opis:
Sustav navodnjavanja Karašica pokriva ukupnu površinu
od cca 18.000 ha, dok podsustavi Miholjac-Viljevo, Kapelna,
Kitišanci i Miholjački Poreč pokrivaju 4.482 ha. Sustav
navodnjavanja opskrbljivat će se vodom iz r. Drave putem
crpne stanice Krnjak. Voda će se putem Viljevačkog kanala
distribuirati do Karašice te crpnih stanica svakog podsustava.
Opskrba vodom na parcelama vršit će se putem tlačnog cjevovoda.

Status projekta:
Završena su idejni projekti i predinvesticijske studije za
navedene podsustave navodnjavanja te za hidrotehničke
objekte osiguranja potrebnih količina vode iz r. Drave
(CS Krnjak, ustave , pragovi). U tijeku je postupak
prihvatljivosti zahvata na okoliš i ekološku mrežu.

« »