SN Kapinci-Vaška

on Ožu 1
in

× Pregled svih projekata
× Naslovna stranica

Opis:

Sustav navodnjavanja Kapinci-Vaška pokriva površinu od 1260 ha. Sustav se sastoji od crpne stanice sa zahvatom u r. Dravi (kapacitet 960 l/s) i tlačne distribucijske mreže ukupne dužine cca 38 km.

Status projekta:

Izrađena je sva projektna dokumentacija te ishođene lokacijska i građevinska dozvola. U tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova te njihov nastavak.

« »