SN Dravski rit

on Ožu 1
in

× Pregled svih projekata
× Naslovna stranica

Opis:

Sustav navodnjavanja Dravski Rit pokriva površinu od 15.400 ha. Glavni vodotoci na navedenom području su Šećeranski kanal, kanala Barbara i kanal Halasica koji se nalaze u jugozapadnom dijelu Baranje. Šećeranski kanal proteže se prema sjeveru (Belom Manastiru), a kanal Barbara i Halasica jugoistočno prema Dardi. Planirani zahvat vode je iz rijeke Drave, koja teče oko 5 km jugozapadno od predmetnog područja. Zahvaćena voda distribuira se Šećeranskim kanalom, kanalom Barbara i Halasicom prema ostalim pogodnim kanalima do korisnika.

Status projekta:

U tijeku je izrada Predinvesticijske studije za cijelo buduće navodnjavano područje.

« »