PPN Opatovac

on Ožu 1
in

× Pregled svih projekata
× Naslovna stranica

Opis:
PPN Opatovac sastoji se od dvije cjeline, akumulacije za osiguranje potrebnih količina vode (zapremine 950.000 m3) i sustava navodnjavanja koji se sastoji od crpne stanice (ukupni kapacitet 480 l/s) i distribucijskog cjevovoda (ukupne dužine 16.387 m). Površina koju sustav navodnjavanja pokriva je 705 ha.

Status projekta:
Sustav navodnjavanja i brana akumulacije su izgrađeni, ali zbog puknuća prve brtve na galeriji temeljnog ispusta brane potrebna je sanacija. Do sada su izvršeni kontrolni istražni radovi (geomehanički, geodetski i tlačna čvrstoća AB elemenata) te njihova interpretacija na osnovu čega je izrađen projekt sanacije. Sanacija objekta predviđa se u proljeće 2013. godine.

« »