Lateralni kanal Kneževi Vinogradi-Zmajevac

on Ožu 1
in

× Pregled svih projekata
× Naslovna stranica

Opis:
Lateralni kanal Kneževi Vinogradi-Zmajevac je mješovita melioracijska građevina koja služi za potrebe melioracijske odvodnje i navodnjavanja. Sastoji se od kanala dužine 12,3 km i reverzibilne crpne stanice kapaciteta 5 m3/s te 4 mosta, 6 ustava i 6 sifonskih propusta. Tijekom vegetacijskog perida voda će se zahvatom iz Dunava upuštati u kanalsku mrežu za vrijeme sušnog razdoblja i omogućiti navodnjavanje Dunavskog rita ukupne površine oko 5.000 ha

Status projekta:
U tijeku je novelacija glavnog i izvedbenog projekta te nastavak izgradnje.

« »