Crpna stanica Sokolovac

on Ožu 1
in

× Pregled svih projekata
× Naslovna stranica

Crpna stanica Sokolovac i glavni dovodni cjevovod, sanacija vodnih građevina i radova uređenja voda na području ritova, vodotoka Savak i kanala Boris.

Opis:
Izgradnjom crpne stanice Sokolovac (kapaciteta 1m3/s) osigurat će se voda za revitalizaciju Tompojevačkih ritova,a ujedno i osigurati potrebne količine vode za sustave navodnjavanja koji će se naslanjati na ritove te pilot projekt navodnjavanja Opatovac. Crpna stanica zahvatit će vodu u r. Dunav te ju putem glavnog dovodnog cjevovoda distribuirati do Tompojevačkih ritova i akumulacije Opatovac. Na prostoru ritova voda će se kaskadno zadržavati pomoću pregrada.

Status projekta:
Izrađena je Studija vodnogospodarskog uređenja i višenamjenskog korištenja ritova na području Općina Lovas i Topojevci (Elektroprojekt d.d. Zagreb, 2012) i Idejni projekt crpne stanice Sokolovac i glavnog dovodnog cjevovoda. U tijeku je procjena utjecaja zahvata na okoliš.

« »